Richtlijnen en veldnormen

Hieronder kunt u de richtlijnen en veldnormen van de NVVCC downloaden.

Richtlijn Injectables Tandartsen

* De NVVCC heeft toestemming van de NVDV tot publicatie van genoemde richtlijn, met daarbij de aantekening dat de richtlijn Lymfoedeem en Lipoedeem nog niet door alle verenigingen en instanties zijn goedgekeurd.

** De NVVCC heeft per 21.05.2014 toestemming gekregen van de NVDV tot publicatie van genoemde richtlijn.

*** Tijdens de NVVCC vergadering van 3 mei 2014 geaccordeerd.

Noot : De NVVCC stelt zich op het standpunt dat liposucties, behalve door dermatologen ook door goed getrainde (cosmetisch) artsen uitgevoerd kan worden, mits de procedure uitgevoerd wordt volgens de genoemde veldnorm. 

Onze sponsors


Contactgegevens

Postadres
Blaak 243, 3011GB Rotterdam
Telefoonnummer
010 411 40 44