Wat is cosmetische chirurgie?

Cosmetische chirurgie is gericht op de behandeling van de gezonde mens die een verfraaiing van zijn/haar uiterlijk wil bewerkstelligen. Wij verwijzen in dit geval naar het convenant van Tokio waarbij verschillende toonaangevende cosmetisch artsen en cosmetisch chirurgen in 2000 verklaard hebben dat cosmetische chirurgie gezien moet worden als een apart specialisme.

Dit in tegenstelling tot plastische chirurgie waarbij veelal reconstructieve ingrepen gedaan worden bij patiënten die misvormd zijn door bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen en/of brandwonden, dan wel functiestoornissen hebben van bepaalde ledenmaten. Behandelingsmethoden binnen de cosmetische chirurgie zijn bijvoorbeeld liposucties, borstvergrotingen, borstverkleiningen, borstlift, face-lift, ooglidcorrectie, neuscorrecties, buikwandcorrectie etc. Voor meer specifieke informatie hierover verwijzen wij naar de website van onze leden.

In het jaar 2000 hebben in Tokyo een aantal toonaangevende artsen zich uitgesproken over het specialisme van cosmetische chirurgie. Dit is vastgelegd in de onderstaande verklaring. 

Declaration of Tokyo:

Tokyo, Japan, 08 april 2000. De leden van The World Congress of the International Society of Aesthetic Surgery, the International Academy of Cosmetic Surgery, de Japan Society of Aesthetic Surgery, hebben de volgende verklaring afgelegd aan alle medische professionals en andere geïnteresseerden: Door de gehele geschiedenis heen is schoonheid een onderdeel geweest van het welzijn van mensen en behoort alle mensen toe. Er zijn geen afzonderlijke groepen of personen die het begrip schoonheid mogen claimen, het is een essentieel onderdeel van de mensheid.

Esthetische cosmetische chirurgie is gewijd aan het perfectioneren van schoonheid. In overeenstemming met de vrije ontwikkeling van al het wetenschappelijk denken, en vanwege de zeer gespecialiseerde aard van het vakgebied van Esthetische cosmetische chirurgie, verklaren wij deze specialiteit als autonoom en onafhankelijk van enig ander gebied van chirurgie. Esthetische cosmetische chirurgie is niet onderworpen aan de arresten, voorschriften, of de mening van andere specialismen.

Door deze zelfbeschikking van chirurgische professionals die ervoor kiezen om zich te wijden aan de perfectie van schoonheid, zullen wij niet instemmen met de inmenging van organisaties met andere specialisatie, of hun leden. Dit is een verklaring van onze rechten om zo ons vakgebied het best te kunnen uitoefenen, met de grootste toewijding voor dit ongrijpbare en veeleisende ideaal. 

Download hier de originele getekende Declaration of Tokyo

Onze sponsors


Contactgegevens

Postadres
Blaak 243, 3011GB Rotterdam
Telefoonnummer
010 411 40 44